เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบ ประปาผิวดนิขนาดใหญ่ บ้านห้วยเสลา หมู่ท่ี๑๑ ต.หนองบบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

Topic

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบ ประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยเสลา หมู่ท่ี๑๑ ต.หนองบบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

>>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<<